Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
 


   แผนพัฒนาทั้งหมด
   
   ประกาศแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)     25/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)     22/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)     25/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)     23/07/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)     23/07/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)     15/07/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)     15/07/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)     15/07/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)     07/08/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)     29/07/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556)     05/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รวมแผนพัฒนาสามปี (2552-2554)     05/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รวมแผนพัฒนา 3 ปี 53 - 55     05/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
 เมนู
 หน้าแรก
 สายด่วนนายก อบต.
 ช่องทางแสดงความคิดเห็น
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา
 แผนการดำเนินงาน
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุมสภา
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ข่าวผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 คู่มือประชาชน
 การจัดการความรู้(KM)
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 ระบบสารสนเทศ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมิณของ อปท.
 ระบบบันทึกบัญชี อปท.
 ระบบข้อมูลเลือกตั้ง
 ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.
 ระบบข้อมูลกลาง อปท.
 ข้อมูลแผนอัตรากำลังสามปี
 ระบบบำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
 ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
 ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 ระบบ Electronic Form
 รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Google

 ปฏิทินกิจกรรมของอบต.ภายในเดือน
ตุลาคม 2020
SuMoTuWeThFrSa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31