Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
 


 ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลาแดงทั้งหมด
   
   การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกกต.ฯ     27/01/20     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง     08/11/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ     18/10/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ     18/10/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     18/10/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 17     09/08/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 13     09/08/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 13     09/08/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ 13     31/07/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเรื่อง การรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอย     12/07/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ 14     16/05/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้ชนะราคาขายทอดตลาด     08/03/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางประจำปี 2560     09/01/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง     09/12/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ2560     23/11/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์     25/08/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1     25/08/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ     22/08/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ     12/07/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ขอเชิญชวนร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี2559     08/07/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ขอเชิญชวนร่วมตกแต่งดอกไม้ต้นเทียน ปี2559     08/07/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ     22/06/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์ รณรงค์คัดแยกขยะ     14/06/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนACเป็น คสล.ม.11     09/06/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 59 เพิ่มเติม2     09/06/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล     01/06/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกฯ     17/05/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ     03/05/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ผดด.     22/04/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาฯ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     23/03/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างฯ     16/03/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แก้ไขประกาศรับสมัคร ผดด     14/03/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ผดด.     08/03/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559     02/03/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียนร้อ     26/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลเรื่องร้องเรียนเกี่ยกับการจัดซื้อจัดจ้าง58     25/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558      25/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558     25/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับสมัครเด็กเข้าเรียน ศพด.อบต.ศาลาแดง     12/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก     12/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ     04/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.59     04/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.58     04/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.58     04/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.58     04/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.58     04/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐาน     27/01/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลาแดง "สัจจะวันละ 1 บาท"     24/12/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี59 เพิ่มเติม 1     16/12/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการทำบุญกลางบ้าน ปีงบประมาณ2559     01/12/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนน AC หมู่ที่ 13     30/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2558     25/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนพัฒนา3ปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม ฉบับที1     25/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโรงเก็บพัสดุ     24/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ขอความร่วมมือเกษตรกรประหยัดการใช้น้ำ     18/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการ"ส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2559"     16/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   การมอบอำนาจนายกให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน     13/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ขอเชิญ กำนัน ผญ. และกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมสภา     11/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ปี 2560     10/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยฯ ปี 2560     10/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สิทธิรับเงินฯ     10/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯประจำปี2559     10/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แจ้งกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558     03/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการถนนสีเขียว (เลนจักรยาน)     01/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู     21/09/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุดเพื่อการเลี้ยงดู     21/09/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ศาลาแดง     14/09/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศคู่มือประชาชนฯ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก เพิ     26/08/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   เชิญผู้บริหารกำนัน,ผญ.เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัย3     19/08/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศคู่มือประชาชนฯ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก     04/08/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการฯ     21/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ อบต.ศาลาแดง เรื่องโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาฯ     08/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน     17/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ อบต.ศาลาแดง เรื่องโครงการฝึกอบรมฯ     16/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ อบต.ศาลาแดง เรื่องรณรงค์แต่งกายชุดขาวฯ     02/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถจักรยาน     15/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจประชาคมอาเซียน     15/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ หมู่12     07/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แผ่นพับอาเซียน001     24/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558 เพิ่มเติม     21/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รณรงค์การปิดป้ายราคารับซื้อสินค้าเกษตร     17/02/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลผู้ชนะราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ     11/02/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ หน.ฝ่ายการเงิน 6     19/12/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน     16/12/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการกองช่าง 8     15/12/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการกองคลัง 8     15/12/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศโครงการฝึกอบรม “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ”     14/11/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯพนักงานครู อบต     11/11/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน     30/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558     27/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศคัดเลือกฯผู้อำนวยการกองช่าง 8     24/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศคัดเลือกฯผู้อำนวยการกองคลัง 8     24/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2559     09/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ งบประมาณ2559     09/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณ๊พิเศษฯ ครูผู้ดูแลเด็ก     08/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     08/09/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     05/09/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     03/09/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนรายจ่ายประจำปี 2555     29/08/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัคร ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา     15/08/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     08/08/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการ "นายอำเภอดำนา นายกเกี่ยวข้าว"     30/07/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗     29/07/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     21/07/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแจ้งกำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2556     23/05/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน     22/04/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผช.วิเคราะห์ฯ     21/04/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผช.วิเคราะห์ฯ     18/04/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ปรับปรุงประกาศรับสมัครฯ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     02/04/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแล     01/04/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการคิดริเริ่ม     10/2/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ ทั้ง 2     14/03/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบภาค ก. ภาค ข. หัวหน้าฝ่ายฯ     12/03/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั     28/02/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเ     28/02/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หัวหน้าฝ่ายบริ     26/02/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หัวหน้าฝ่ายสัง     26/02/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์     03/02/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัว     30/01/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัว     30/01/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัีม     29/01/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์     06/01/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก     04/12/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้ง     05/11/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผช.นายช่างโยธา     04/11/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิ์สอบ ผช.นายช่างโยธา     30/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ รับลงทะเบียนผู้พิการ ปี ๒๕๕๘     21/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๘     21/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุ 2557     17/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 2557     17/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2557     17/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนายช่างโยธา     09/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตำแหน่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ     09/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ปี 56     09/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557     08/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผช.จนท.การเงินและบัญชี     04/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล      02/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี     26/09/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยวิธีตกลงราคา     10/09/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2556 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี     05/09/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศการขอรับหนังสือรับรองสถานที่สะสมอาหาร     19/08/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)ปี 56     14/08/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบสัภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร     12/07/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผช.นักวิชาการเกษตร     08/07/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร     27/06/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ หัวหน้าฝ่ายการเงิน     26/06/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร     05/06/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ     31/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ หัวหน้าฝ่ายการเงิน     21/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์ "ยาเสพติดพิษร้ายทำลายครอบครัว"     08/02/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าง     04/01/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ กิจการที่เป็นอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2555     12/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     02/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์     30/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ     26/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์     24/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556     15/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา     03/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ปี พ.ศ.2556-2559     02/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาช     14/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย (ภาค ก. และภาค ข.)      14/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตราจรับการจ้างโครงการ     06/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกฯเพื่อแต่งตั้งพนั     05/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบ     05/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานที่ทำการ     04/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับพัสดุวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย ฯ     27/08/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ     22/08/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา     09/08/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย     08/08/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ      06/08/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายฯ และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ     30/07/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ     25/07/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสะพานไม้ข้ามคลองแสนแสบ      23/07/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15     15/06/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งกันสาด ศูนย์ฯ     08/06/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่20      31/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕     18/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนa/c ม.17     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก      17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับพัสดุรถบรรทุก (ดีเซล)      17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกบึงขุดใหม่ม.6,8,10,11     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกบึงไผ่ดำ ม.5 และ ม.13     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกบึงทองหลางเฒ่า ม.9     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกบึงปลายนา ม.9     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.20     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 21     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 14     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2554     15/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แผนที่จาก กรุงเทพมหานคร มา อบต.ศาลาแดง     15/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4     09/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     05/04/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบ ผู้ดูแลเด็ก     29/03/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์     27/03/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพนักงานทั่วไป      22/03/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ อบต.ศาลาแดง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้าง     01/03/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมสะพานไม้ ม.10     14/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถ.คสล.ทางเข้า-ออก ม.11     14/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างถนนคสล.ม.20     03/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงa/c ม.17     03/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงa/c ม.6,7     03/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงa/c ม.15     03/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 4 โครงการ     03/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10     17/01/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน     11/01/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕     22/12/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับโอน จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน     19/12/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับพัสดุ(เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู)     01/12/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ แจ้งกำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ปี ๒๕๕๕     17/10/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ      17/10/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)     13/09/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประการตรวจรับวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้     08/09/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.19     05/09/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างศาลาประชาคม หมู่ที่19     22/08/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาอบต.     29/07/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ แจ้งกำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2553     27/06/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ     01/02/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ     01/02/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา     20/01/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบ     10/01/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     05/01/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้าง     21/12/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยวิธีตกลงราคา     17/12/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน      15/11/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน      12/11/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล     30/09/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ดูแลฯ     29/09/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ดูแลเด็กฯ     27/09/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอนุบาล 3 ขวบ     20/09/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล     23/08/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับสมัครสอบแข่งขันเป็น พนง.จ้างตามภารกิจ 1 อัตรา     23/08/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับโอนเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง ระดับ 3-6ว.     25/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล     05/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับโอนพนักงานส่วนตำบล 5 ตำแหน่ง     16/11/09     ดาวน์โหลดเอกสาร   
 เมนู
 หน้าแรก
 สายด่วนนายก อบต.
 ช่องทางแสดงความคิดเห็น
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา
 แผนการดำเนินงาน
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุมสภา
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ข่าวผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 คู่มือประชาชน
 การจัดการความรู้(KM)
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 ระบบสารสนเทศ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมิณของ อปท.
 ระบบบันทึกบัญชี อปท.
 ระบบข้อมูลเลือกตั้ง
 ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.
 ระบบข้อมูลกลาง อปท.
 ข้อมูลแผนอัตรากำลังสามปี
 ระบบบำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
 ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
 ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 ระบบ Electronic Form
 รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Google

 ปฏิทินกิจกรรมของอบต.ภายในเดือน
กันยายน 2020
SuMoTuWeThFrSa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3