Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
 


   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
   
   ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตประปา หมู่13     31/07/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการถนนสีเขียว     18/07/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางเครื่องเล่นสนาม ศพด.     12/06/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 14      16/05/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.ม.14 ศาลาแดง1     16/05/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนAC หมู่6     18/04/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนAC หมู่6     18/04/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนAC หมู่6     18/04/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนAC หมู่2     18/04/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนAC หมู่5     18/04/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ     15/03/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.     09/03/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 17     08/03/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองเสนอราคารถบรรทุกขยะ     08/03/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ     07/11/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางรถบรรทุกขยะ     07/11/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์     22/08/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 18     22/08/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนน A/Cเป็น คสล. หมู่11     15/06/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ      23/05/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสะพานไม้ หมู่ที่ 13     04/05/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ม.9     14/03/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.14     14/03/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ/ยื่นซองก่อสร้างถนนหินคลุกม.13     02/03/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 22     19/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 17     19/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 14     19/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.11 หน้า ศพด.     19/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนACม.16      19/02/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)ดับเบิลแคป     14/01/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง     14/01/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แก้ไขประกาศปรับปรุงถนน ACเป็น คสล.ม.17     23/12/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แก้ไขประกาศปรับปรุงถนน ACเป็น คสล.ม.6-7     23/12/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศE-AuctionปรับปรุงถนนACเป็นคสล.ม.17     21/12/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศE-AuctionปรับปรุงถนนACเป็นคสล.ม.6-7     21/12/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนACเป็นคสล.ม.6-7     21/12/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนACเป็นคสล.ม.17     21/12/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนAC หมู่ที่ 20     20/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนAC หมู่ที่ 15     20/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนAC หมู่ที่ 10     20/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนAC หมู่ที่ 8     20/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนAC หมู่ที่ 6     20/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนAC หมู่ที่ 5     20/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.20     20/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.15     20/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.10-11     20/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.8     20/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.6     20/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.5     20/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่19     15/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 13     15/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11     15/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำม.19     15/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 13     15/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11     15/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ปีงบประมาณ2559     07/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการ อบต.     05/10/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ศพด.     22/09/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ศพด.     22/09/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานศูนย์ฯ     16/09/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน A/C หมู่14     04/09/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน A/C หมู่13     04/09/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน AC ม.14     04/09/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน AC ม.1 (ปู่ยิ่ง)     04/09/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประมูลจ้างปรับปรุง A/C หมู่21     26/08/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประมูลจ้างปรับปรุง A/C หมู่13     26/08/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประมูลจ้างปรับปรุง A/C หมู่12     26/08/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.21      26/08/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.13     26/08/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.12     26/08/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการถนนสีเขียว     12/08/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการถนนสีเขียว     12/08/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.     27/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็     27/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประมูลจ้างปรับปรุง A/C หมู่21ทางเข้าหมู่บ้าน     27/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนAC หมู่ที่ 21 ศาลาแดง5     27/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนAC หมู่ที่ 19     27/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนAC หมู่ที่ 2     27/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.21 ทางเข้า     27/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.21 ศาลาแดง5     27/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.19     27/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน AC ม.2     24/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 22     02/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาขยายเขตระบบวางท่อประปา หมู่ที่ 22      02/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 9     23/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกแพรกอ้ายโกง หมู่ 13,14     23/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกบึงไผ่ดำ หมู่ 5,13     23/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 19     23/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11     23/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5     23/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 9     23/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกแพรกอ้ายโกง หมู่ 13,14     11/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกบึงไผ่ดำ หมู่ 5,13     11/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 19     11/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11     11/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5     11/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนACเป็นคสล.ม.22     19/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนACเป็นคสล.ม.10     19/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนACเป็นคสล.ม.8      19/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนACเป็นคสล.ม.20     19/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ 2,5     19/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 13     19/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 14     19/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาปรัปปรุงถนน A/C เป็นถนนคอนกรีต หมู่ 7     19/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาปรัปปรุงถนน A/C เป็นถนนคอนกรีต หมู่ 6     19/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกบึงไผ่ดำ หมู่ 12,13     19/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหลอดตาสุด หมู่10     19/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกบึงทองหลางเฒ่า หมู่8,10     19/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้     06/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนACเป็น คสล.ม.6,7,8,10,20     29/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางปรับปรุงACม.20     29/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางปรับปรุงACม.10     29/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางปรับปรุงACม.8     29/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางปรับปรุงACม.7     29/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางปรับปรุงACม.6     29/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประกวดราคาขยายเขตประปาหมู่6,8,11,13,17,21,22     22/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางขยายระบบวางท่อประปา ม.22     21/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางขยายระบบวางท่อประปา ม.21     21/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางขยายระบบวางท่อประปา ม.17     21/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางขยายระบบวางท่อประปา ม.13     21/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางขยายระบบวางท่อประปา ม.11     21/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางขยายระบบวางท่อประปา ม.8     21/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางขยายระบบวางท่อประปา ม.6     21/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการถมดิน     30/03/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการถมดินม.11     30/03/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์     24/03/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แบบBOQกล้องCCTV(1)     26/02/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แบบBOQกล้องCCTV     26/02/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV      17/02/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนACเป็นคสล.ม.8      28/01/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.18     28/01/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.14     28/01/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาปรัปปรุงถนน A/C เป็นถนนคอนกรีต หมู่8     27/01/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 18     27/01/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 14     27/01/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์     27/01/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น      23/12/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำนดราคากลางโครงการถนนสวย หมู่17     09/11/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนสวย หมู่ที่ 17     15/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการถนนสวย หมู่ที่ 17     11/09/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน หมู่ที่ 14     11/09/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน หมู่ที่ 5     11/09/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจงาน     26/08/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน หมู่ที่ 14     21/08/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน หมู่ที่ 5     21/08/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม ม.5     08/07/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม ม.2     08/07/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสง     08/07/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล)     24/06/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลูกรังม.13,14,19     25/04/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน     24/04/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาสื่อการเรียนการสอนจำนวน 67 รายการ     12/03/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ e-Auction ประปา ม.6,9,12,15     16/02/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ e-Auction ถนนลาดยาง ม.8,10,20,22     16/02/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารเพื่อศึกษาดูงาน     20/01/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการขุดลอกบึงขุดใหม่      14/01/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ม.14     20/11/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ม.7     20/11/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ม.6     20/11/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาขุดลอกบึงไผ่ดำ ม.12,13     20/11/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาขุดลอกหลอดตาสุด ม.10     20/11/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกบึงทองหลางเฒ่า ม.8,10     20/11/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาก่อสร้างสวนสุขภาพหมู่ที่ 12     20/11/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(ปู่ยิ่ง)ม.13     08/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการปูพื้นยาง(EPDM)     09/09/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างปูพื้นยางลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     27/08/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับก่อสร้างถนน คสล.ม.16     11/07/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน     30/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับขยายเขตประปา ม.22     14/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานขยายเขตประปา ม.7     14/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานซ่อมแซมสะพานไม้ ม.21     14/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันฯ     10/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อถังน้ำดื่ม     03/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับปรับปรุงถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 21     02/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับปรับปรุงถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 19     02/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 11     01/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับซ่อมแซมสะพานไม้ ม.13     23/04/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับซ่อมแซมถนนศาลาแดง 12 หมู่ที่ 6     23/04/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับซ่อมแซมถนนศาลาแดง 1 หมู่ที่ 15     23/04/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับถนนลาดยาง หมู่ที่ 15     23/04/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับปรับปรุงถนน ม.8     23/04/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน     01/03/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อถังแกลลอนน้ำดื่ม เกรดA     17/02/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนศาลาแดง1หมูj15     17/02/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมแซมสะพานไม้ฯ ม.13     15/02/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมแซมสะพานไม้ฯ ม.21     15/02/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาปรับปรุงถนนศาลาแดง12 ม. 6     15/02/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ 7,22     30/01/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการจัดซื้อถังแกลลอนน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร      30/01/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการซ่อมแซมถนนศาลาแดง 12 ม.6     30/01/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการซ่อมแซมถนนศาลาแดง 1 ม.15     30/01/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง ม.21     30/01/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง ม.13     30/01/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน      24/01/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์ผลิตน้ำดื่ม     23/01/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประมูลจ้างขยายเขตประปา ม.7 และ ม.22     27/12/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู็ชนะประมูลซื้อรถยนต์ผลิตน้ำดื่ม     04/12/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศฯเรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงฯถนน A/C ม.15     30/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศฯเรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศฯก่อสร้างถนน คสล.ม.16     30/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศฯเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.21     27/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศฯเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16     27/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศฯเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ ม.19     27/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศฯเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ ม.8     27/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศฯเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ ม.15     27/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศฯเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11     27/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศฯ เรื่อง ประมูลซื้อรถผลิตน้ำดื่มด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     12/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (4 ประตู)      01/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประมูลซื้อรถผลิตน้ำดื่ม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     25/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน     15/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     05/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย     05/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาด     05/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ      25/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ จำนวน 1 หลัง     10/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้     23/07/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการติดตั้งกันสาดโพลีคาร์บอเนตหรือโพลี      20/06/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล3 ขวบ     30/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่7-8     30/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน      15/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน     02/03/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศก่อสร้างถนนa/c ถ.1 ซ.1 ม.15     09/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศก่อสร้างถนนa/c ถ.8 ม.17     09/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงa/c ถ.12 ม.6,7     09/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศก่อสร้างถนนคสล.ม.20 ต่อจากเดิม     09/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประการสอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน 2 คัน     09/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     07/01/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     07/01/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต      07/01/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โตนงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20      07/01/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการขุดลอกบึง 3 โครงการ     07/01/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     29/12/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน      29/12/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็ก     16/08/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ     16/08/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง     10/08/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย     02/08/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่น     29/07/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย     29/07/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก     12/07/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 19 ซอย 3      12/07/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 19      07/07/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 19 ซอย 3 ต่อจากเดิม     27/06/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู      04/06/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลาน คสล.เป็นพื้นยาง หมู่ที่ 11     04/06/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายนำ้ประปา หมู่ที     01/06/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสลเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐      11/04/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สอบราคาจ้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บางส่วน     26/01/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สอบราคาจ้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗บางส่วน     26/01/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สอบราคาจ้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บางส่วน     26/01/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)     12/01/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมุ่บ้านหมุ่ที่ 19     09/09/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ก่อสร้างถนนคสล.ถนนศาลาแดง 6 ซอย 1 หมู่ที่ 22     25/03/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศาลาแดง 8      24/01/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลาแดง 9 ซอย 1     24/01/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      24/01/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 13 ต่อจากเดิม      24/01/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศประมูลจ้างถมดิน หมู่ที่ 11     11/01/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย     21/12/09     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) นมพร้อมดื่ม     12/11/09     ดาวน์โหลดเอกสาร   
 เมนู
 หน้าแรก
 สายด่วนนายก อบต.
 ช่องทางแสดงความคิดเห็น
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา
 แผนการดำเนินงาน
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุมสภา
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ข่าวผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 คู่มือประชาชน
 การจัดการความรู้(KM)
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 ระบบสารสนเทศ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมิณของ อปท.
 ระบบบันทึกบัญชี อปท.
 ระบบข้อมูลเลือกตั้ง
 ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.
 ระบบข้อมูลกลาง อปท.
 ข้อมูลแผนอัตรากำลังสามปี
 ระบบบำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
 ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
 ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 ระบบ Electronic Form
 รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Google

 ปฏิทินกิจกรรมของอบต.ภายในเดือน
ตุลาคม 2020
SuMoTuWeThFrSa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31